Türkiye Cumhuriyeti

Mostar Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Özgeçmişi

Ankara, 1975                                                                                   

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Enerji İşleri Dairesi- Aday Meslek Memuru                                        1996-1998

Sofya Büyükelçiliği - Üçüncü Katip                                                   1998-2000

Helsinki Büyükelçiliği - Üçüncü/İkinci Katip                                       2000-2003

Avrupa Ülkeleri ile İlişkiler Dairesi - İkinci Katip                                2003-2005

Cakarta Büyükelçiliği - İkinci Katip/Başkatip                                     2005-2007

Berlin Başkonsolosluğu - Konsolos                                                   2007-2009    

Amerikalar Genel Müdür Yardımcılığı-

Kuzey Amerika Ülkeleri ile İlişkiler Şube Müdürü/Daire Başkanı          2009-2011          

Viyana Büyükelçiliği - Müsteşar                                                       2011-2013

Zagreb Büyükelçiliği-Müsteşar                                                         2013-2015

T.C. Mostar Başkonsolusu                                                               Eylül 2015