Türkiye Cumhuriyeti

Mostar Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vize Müracaatları Hakkında Duyuru , 11.01.2017

Vize harcı müracaat esnasında peşin alınmakta olup, başvurunuz olumsuz sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

 

6458 sayılı kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmüne göre, ülkemize gelmek için vize başvurusu yapacak yabancılardan vize süresince aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilmektedir.

 

1 – Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı ( asgari teminat limiti 30.000 Euro ),

2 – Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3 – Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4 – Vefat eden sigortalının nakli.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE TURSKE

 

OBAVJEŠTENJE O APLICIRANJU ZA VIZU

Troškovi koji se naplate za apliciranje za vizu neće biti vraćeni ako viza ne bude odobrena.

 

U skladu sa članom 6458 zakona o zdrastvenom osiguranju stranci koji apliciraju za vizu radi dolaska u našu zemlju u periodu trajanja boravka moraju imati zdravstveno osiguranje koje obuhvaćaju dole navedeni minimalni uvjeti:

 
  1. Za iznenadne bolesti zdravstveno osiguranje mora pokrivati troškove do 30.000 Eura.
  2. Zdravstven osiguranje mora pokrivati troškove prevoza od mjesta prebivališta do najbliže zdravstvene ustanove.
  3. Zdravstven osiguranje mora pokrivati prevoz poslije završenog liječenja od zdravstvene ustanove do mjesta prebivališta.
  4. U slučaju smrti zdravstveno osiguranje pokriva troškove prevoza do zemlje iz koje doleze osiguranik.